Chúng tôi cung cấp các dự án quản lý logistics tích hợp và các dịch vụ vận chuyển hàng hóa đặc biệt cho các nhà vận tải đối với hàng siêu trường siêu trọng cho các công ty thiết kế, mua sắm, xây dựng (EPC) thuộc các lãnh vực: năng lượng, khai khoáng, hóa dầu, đường ống và hạ tầng.

Chúng tôi có chiến lược trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực dự án logistics trong hệ thống Đông Nam Á, cung cấp các kinh nghiệm, kiến thức và năng lực cần thiết cho các hàng hóa siêu trọng, hàng quá khổ đi tàu rời và các thách thức về logistics khác phải đối mặt khi triển khai dự án

Những yêu cầu phức tạp trong việc triển khai dự án cần những suy nghĩ “không theo khuôn mẫu” nhằm tạo ra các giải pháp hiệu quả để áp dụng

Nhóm dự án hàng hóa của chúng tôi mang lại nhiều các dịch vụ gia tăng, một trong số đó là kế hoạch vận chuyển dự án được làm trước, giúp ích cho việc lên dự toán. Gặp gỡ lên kế hoạch tại công trường với khách hàng là tối cần thiết để xác định tuyến đường theo kế hoạch với phương pháp vận chuyển hiệu quả và an toàn nhất, đây là những yếu tố then chốt chứng minh với khách hàng một lần nữa rằng đó là giá trị mà các nhóm dự án nhiều kinh nghiệm luôn sở hữu.

34