Với một mạng lưới các đối tác rộng khắp trên toàn cầu, chúng tôi có thể cung ứng các giải pháp logistics từ bất cứ điểm đầu/ điểm cuối nào mà hàng hóa của các bạn cần vận chuyển tới. Chúng tôi sàng lọc các đối tác một cách cẩn trọng và tất cả đều được quản lý để đảm bảo một sự thống nhất về chất lượng và lãnh vực công việc như khi chúng tôi cung cấp tại Việt Nam. Đây là những yếu tố tiên quyết trong ngành logistics hiện đại, khi mà khách hàng luôn mong chờ nhiều hơn từ những nhà cung cấp của họ. Hệ thống này có thể áp dụng cho những công ty logistics nội địa khi mong muốn hợp tác với các đối tác nước ngoài nhưng vẫn cần sự hỗ trợ trong nước.

34