Với bất cứ địa hình nào, chúng tôi luôn có kinh nghiệm và thiết bị để đa dạng hóa các giải pháp tốt nhất trong việc vận chuyển các cấu kiện, vật tư, thiết bị lớn. Chúng tôi được trang bị để vận chuyển các loại hàng nặng trên hệ thống đường bộ, đường sông/biển và qua các khu vực ùn tắc, đông dân bằng các loại xe tải đặc dụng và các hệ thống vận chuyển khác.

Chúng tôi thiết kế cách vận chuyển, nhận biết các thiết bị phù hợp nhất, và quản lý tất cả giới hạn cho phép của tải trọng. Trong toàn khu vực châu Á, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các tổ chức, ban ngành của nhiều địa phương và quốc gia để được phép đưa các thiết bị đi qua những tuyến đường trọng yếu ở các khu đô thị đông đúc nhằm đạt được thời gian triển khai ngắn nhất có thể. Tất cả những vị trí trong toàn hệ thống châu Á của chúng tôi đều cung cấp việc tồn trữ hàng an ninh nhất.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ vận chuyển trọn gói bao gồm xếp hàng, bốc dỡ hàng, lắp ráp các thành phần, xếp hàng phối hợp từ bờ lên xà lan, vận chuyển các cấu kiện chế tạo cơ khí cố định, lên kế hoạch cho tuyến vận chuyển và tư vấn thiết kế cho dự án.

Chúng tôi đã trở thành công ty dẫn đầu trong việc vận chuyển hàng khối lượng lớn xuyên biên giới, đặc biệt ở Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Lào, Singapore và Malaysia.

34